> Halka açık şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Halka kapalı şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Kobiler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Aile şirketlerine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı
> Yeni türk ticaret kanunu kapsamında tfrs ye geçiş sürecinde danışmanlık
> Sürdürülebilirlik rapor danışmanlığı
> Faaliyet raporu destek danışmanlığı
> Kurumsal yönetim uyum raporu danışmanlığı
> Kurumsal yönetim derecelendirme danışmanlığı
>
Yönetim kurulu etkinlik danışmanlığı
> Kurumsal risk yönetimi
> İç kontrol sistemi
> İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
> İç denetim
> Bilgi sistemleri denetim ve danışmanlığı
> Yatırımcı ilişkileri danışmanlığı
Yeni türk ticaret kanunu kapsamında tfrs ye geçiş sürecinde danışmanlık

Yeni TTK, tüm işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama konularında TMSK tarafından yayınlanan UFRS’lere uyumlu TFRS’lere uyma zorunluluğunu getirmektedir. Artık anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. Yapılacak olan denetim, şirketin varlığını ve geleceğini tehdit eden tehlikeleri teşhis sistemlerinin şirkette bulunup bulunmadıklarını ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da (risk denetimi) kapsayacaktır. Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş olarak sayılacaktır, yani bu finansal tablolar üzerinden kar dağıtımı yapılamayacaktır.