> Halka açık şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Halka kapalı şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Kobiler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Aile şirketlerine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı
> Yeni türk ticaret kanunu kapsamında tfrs ye geçiş sürecinde danışmanlık
> Sürdürülebilirlik rapor danışmanlığı
> Faaliyet raporu destek danışmanlığı
> Kurumsal yönetim uyum raporu danışmanlığı
> Kurumsal yönetim derecelendirme danışmanlığı
>
Yönetim kurulu etkinlik danışmanlığı
> Kurumsal risk yönetimi
> İç kontrol sistemi
> İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
> İç denetim
> Bilgi sistemleri denetim ve danışmanlığı
> Yatırımcı ilişkileri danışmanlığı
Aile şirketlerine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı

Aile şirketlerinin kurumsallaşmalarına yönelik olarak hissedarlık sözleşmesi ve aile anayasasının hazırlanması, aile meclisi- şirket yönetimi ilişkilerinin tanımlanmasını, nesil planlamasının yapılmasını,ortaklık haklarının düzenlenmesi, sorumluluk tanımlarının yapılması çalışmalarından sonra, kurumsal yönetim mekanizmalarının şirkete yerleştirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.