> Halka açık şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Halka kapalı şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Kobiler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Aile şirketlerine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı
> Yeni türk ticaret kanunu kapsamında tfrs ye geçiş sürecinde danışmanlık
> Sürdürülebilirlik rapor danışmanlığı
> Faaliyet raporu destek danışmanlığı
> Kurumsal yönetim uyum raporu danışmanlığı
> Kurumsal yönetim derecelendirme danışmanlığı
>
Yönetim kurulu etkinlik danışmanlığı
> Kurumsal risk yönetimi
> İç kontrol sistemi
> İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
> İç denetim
> Bilgi sistemleri denetim ve danışmanlığı
> Yatırımcı ilişkileri danışmanlığı
İç denetim

İç Denetim; Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık sağlama faaliyetidir. Bu faaliyet, kurumun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. İç Denetim fonksiyonunu henüz kurmamış organizasyonlar için İyi Şirket Uluslararası Standartlara uygun bir yapıda anahtar teslimi İç Denetim Departmanı'nı oluşturmakta ve çalışmaları gözeterek fonksiyonun etkinliğine, gelişimine ve sürekliliğine destek olmaktadır. Firma ihtiyaçları, ölçeği ve tercihleri göz önüne alınarak İç Denetim hizmetinin İyi Şirket tarafından dış kaynak kullanımı (out source) olarak yerine getirilmesi de diğer bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. İç Denetim Departmanı bulunmakla birlikte kadro yeterliliği, yetkinliği ve sonuçların etkinliğinde karşılaşan sorunların çözümüne yönelik olarak İyi Şirket İç Denetim Departmanı'nın yeniden yapılandırılması ve / veya geliştirilmesi konusunda eş kaynak kullanımı (co-source), teknik destek ve stratejik destek sağlanması ve eğitimler ile organizasyonlara katkıda bulunmaktadır.