> Halka açık şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Halka kapalı şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Kobiler için kurumsal yönetim danışmanlığı
> Aile şirketlerine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı
> Yeni türk ticaret kanunu kapsamında tfrs ye geçiş sürecinde danışmanlık
> Sürdürülebilirlik rapor danışmanlığı
> Faaliyet raporu destek danışmanlığı
> Kurumsal yönetim uyum raporu danışmanlığı
> Kurumsal yönetim derecelendirme danışmanlığı
>
Yönetim kurulu etkinlik danışmanlığı
> Kurumsal risk yönetimi
> İç kontrol sistemi
> İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
> İç denetim
> Bilgi sistemleri denetim ve danışmanlığı
> Yatırımcı ilişkileri danışmanlığı
İç kontrol sistemi

İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir. iç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. İyi Şirket; her bir organizasyonun özelinde sektörel verileri de dikkate almak sureti ile süreçleri esas alarak, şirket ve departman hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada karşılaşılan riskleri değerlendirir. Sonrasında bu risklerin önlenmesine / azaltılmasına yönelik gerekli kontrolleri tasarlamaktadır.