> Haberler
2015 YILI İKİNCİ TÜRKİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI TAMAMLANIP KAMUOYUNA DUYURULMUŞTUR - 18.10.2015 00:00:00

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu işbirliği ile yapılan “2015 Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması” tamamlanmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. İlgili rapora http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspxaid=20151005&subid=0&ct=f&yanmenuid=1 Linki kullanılarak ulaşılabilir.

+ Tüm Haberler için tıklayınız...