> Neden "iyi şirket" ?
> Yönetim Kurulu
> Danışmanlık Ekibi
Şule KOYUNCUOĞLU - Kıdemli Danışman

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra 7 yıl süreyle değişik menkul kıymet aracı kuruluşlarında yatırım danışmanı olarak görev yapmıştır. Kariyerine özel sektörde koordinatör olarak devam eden Koyuncuoğlu halen kurumsal yönetim mekanizmaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Sermaye Piyasaları İleri düzey, türev araçları ve kurumsal yönetim derecelendirme sertifikalarına sahiptir.


Dr. A. Engin ERGÜDEN - Danışman

Lisans eğitimini Bursa Uludağ Ünv. İİBF İşletme bölümünde tamamlamış, eğitim hayatında İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas programına devam ettikten sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman programından Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır. İş hayatında ise 5 yıl bağımsız denetim, 13 senede holding işletmeler düzeyinde iç denetim tecrübesine sahiptir, halen, ağırlıklı olarak şirketlere İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi danışmanlığı hizmetlerini vermekte olup, Yeni TTK kapsamında TÜRMOB TTK ve Bağımsız Denetim eğitmenliği yapmakta ve Yeditepe Ünv. İngilizce İşletme bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Denetim dersi vermektedir."


Funda AYLA – Danışman

Ankara, Gazi Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra 8 yıl özel bir bankada Mali Analist ve Dış İşlemler yetkilisi olarak çalıştı. Kariyerine, Sermaye Piyasalarında, çeşitli kurumlarda devam etti. Yatırım Uzmanlığı, Portföy Yöneticiliği, İç Denetim konularında çalışmalarını sürdürdü. Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nde sırasıyla Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Halen çeşitli kurumlarda Denetim Yöneticiliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve İç Denetim eğitmenliği yapmaktadır. Sermaye Piyasaları Temel düzey, ISO 27001 İç Denetçi, TİDE Akademi Seminer Lideri sertifikalarına sahiptir.