> Neden "iyi şirket" ?
> Yönetim Kurulu
> Danışmanlık Ekibi
2003 yılından beri şirket birleşmesi, satış ve satın alma, finansman, halka arz konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. “iyişirket” Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortakları, finansman, uluslararası girişim, kurumsal strateji ve iş geliştirme konularında zengin deneyim sahibidir.

Şirketlerde kurumsal yönetim kalitesinin başarılı kurumsal finansman ve yüksek şirket değerine ulaşma stratejisinin ayrılmaz parçası olduğuna inanıyoruz. Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti sunduğumuz şirketlerden onbeşi halen IMKB Kurumsal yönetim endeksinde işlem görmektedir.

Kurumsal finansman danışmanlığı hizmetlerimizle halen önemli stratejik dönüşüm yaşayan şirketlerimize hitap ediyoruz. Ekibimizin bilgi ve deneyim birikimi ile yaygın ilişki ağı değer arttırıcı hizmet sunmamıza imkan vermektedir. Çağımızda küresel stratejilere hakim olmak ve yerel koşulları iyi bilmek, hazır reçetelerle değil ihtiyaçlara uygun alternatifler, iş modelleri üretmek önemlidir.

Küreselleşmenin hızlı değişen ortamı ve karşılaşılan stratejik ve finansal ittifak fırsatları her bir şirketin, girişimcinin tercih ve özelliklerine uygun önerileri gerektirir. Değer yaratmak ihtiyaçlara uygun liderlerin yönettiği doğru stratejik tercihlerle, akıllı ortaklık ve nakit yönetimi ile mümkün olmaktadır.

Türkiye yaşanmakta olan küresel krizden göreli olarak daha az etkilenmiştir. 2001 krizinde özellikle bankacılık sektöründe getirilen önlemler ve siyasal istikrar buna etkili olmuştur. Finansal sektör küresel standartlara sahiptir. (www.invest.gov.tr)

Gümrük Birliği Türk sanayiinin rekabet gücü elde etmesinde önemli etki yapmıştır. Türk şirketleri küresel ekonomi ile etkili bir bütünleşme içindedir. Gümrük Birliği’ne karşın dış ticaretimizin ancak %51’inin AB ülkeleri ile olması, Türkiye ekonomisinin 3,000km yarıçapında piyasalara hitap edebilme gücü krizlere karşı daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

Reel sektör gümrük birliğine uyumun ardından stratejik dönüşümünü sürdürmektedir. Aile şirketleri kurumsallaşma ihtiyacını hissetmektedir. Şirketler rekabet gücü zayıflayan alanlardan çıkmak, yeni fırsatları değerlendirmek gibi arayışlar içine girmiştir. Bu arayışları şirket sahipleri, yöneticileri ile birlikte değerlendirmekteyiz.

Türkiye genelinde sahip olduğumuz yaygın ilişki ağı sayesinde değişik sektörlerde ve farklı büyüklükte şirketlere hizmet sunabilmekteyiz. Halen gıda, enerji, otomotiv, döküm, inşaat, eğitim, perakende ticaret, gayr-ı menkul geliştirme, internet servis sağlayıcılığı gibi sektörlerde şirketlere çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.