Sermaye Piyasası Mevzuatı Danışmanlığı
Şirketin halka arz kriterlerine uygunluk değerlendirilmesi ,
Şirkete halka arz süreci ile ilgili bağımsız ve stratejik önerilerde bulunma
Şirketin sermaye yapısını halka arz açısından değerlendirerek tahmini piyasa değeri oluşturulması
Halka arzı gerçekleştirecek lider aracı kurum seçimi için yapılacak sunumlarda kullanılacak şirketle ilgili tanıtım belgesini hazırlama
Halka arzı gerçekleştirecek lider aracı kurum(lar) ve diğer ilgili kurumların seçilmesine yardımcı olma
Halka arz değerinin, koşullarının ve zamanlanmasının belirlenmesi ile ilgili önerilerde bulunma ve yardımcı olma
Halka arz sürecinde lider aracı kurum, konsorsiyum üyeleri ve diğer ilgili kurumları koordine etme
İzahnamenin hazırlanması ve durum tespit sürecini koordine etme
Geçmişe dönük ve tahmini faaliyet sonuçları ile ilgili uzman raporlarını sunma
Halka açık şirketlere, (işbirliği anlaşması imzalamış olduğumuz) partnerimiz Praetorian Capital aracılığı ile finansal yatırım saglamak (fon sağlamak).
Halka açık şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
Halka kapalı şirketler için kurumsal yönetim danışmanlığı
Kobiler için kurumsal yönetim danışmanlığı
Aile şirketlerine yönelik kurumsal yönetim danışmanlığı
Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında tfrs ye geçiş sürecinde danışmanlık
Sürdürülebilirlik rapor danışmanlığı
Faaliyet raporu destek danışmanlığı
Kurumsal yönetim uyum raporu danışmanlığı
Kurumsal yönetim derecelendirme danışmanlığı
Yönetim kurulu etkinlik danışmanlığı
Kurumsal risk yönetimi
İç kontrol sistemi
İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
İç denetim
Bilgi sistemleri denetim ve danışmanlığı
Yatırımcı ilişkileri danışmanlığı
Bagımsız yönetim kurulu üyeliği aday havuzu
Bagımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin belirlenmesi ve bağımsızlık analizinin yapılarak Yönetici seçme ve Değerlendirme Danışmanlığı
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin rotasyon eğitimi
18.10.2015
2015 YILI İKİNCİ TÜRKİYE FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMASI TAMAMLANIP KAMUOYUNA DUYURULMUŞTUR ...
Haber Detay
14.09.2015
G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ...
Haber Detay
07.09.2015
G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri kabul edildi. ...
Haber Detay
03.01.2014
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, (II-17.1) Sayılı Yeni Kurumsal Yönetim Tebliği 3 Ocak 2014 tarihi itibariyle yayımlamıştır. ...
Haber Detay
+ Tüm Haberler